21. jaanuaril toimuvas töötoas keskendume osalejatega andmehalduse ja avaandmetega seotud ülesannetele,  millega kohalikes omavalitsustes tegeleda tuleb. Veebiüritusel jagavad oma kogemusi ja teadmisi eksperdid ning omavalitsuste esindajad.

Linnade ja valdade esindajatele suunatud töötoas saavad osalejad ülevaate andmehaldusega seotud kohustustest, mis tulenevad muutustest õigusruumis  ja riigi andmepoliitikast. Käsitleme ka seoseid nende kohalike omavalitsuste (KOV) kohustustega, mis puudutavad küber- ja andmekaitset.

Töötoas saab ülevaatlikku infot ja nõuandeid, kuidas KOVis andmetega seonduvaid kohustusi täita ning tööprotsesse kõige ladusamal moel kavandada. Praktiliste ülesannete kaudu harjutame, kuidas andmeid oma organisatsioonis paremini ja turvalisemalt hallata, avaldada ja kaitsta.

Kogemusi andmete ja kasutajate ootuste kokku viimisel tutvustavad töötoas erinevad eksperdid ning omavalitsuste esindajad.

  • Andmehalduse riiklikest suundadest räägib Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete juht Ott Velsberg ning ministeeriumi andmete nõunik Sigrid Siht tutvustab plaanitud muutuseid avaliku teabe seaduses, mis mõjutavad avaandmete avaldamist.
  • Statistikaameti andmehalduse ekspert Veiko Berendsen räägib andmehalduse tegevustest ja kokkupuutest infohaldusega.
  • Riigi Infosüsteemi Ameti andmevahetuse osakonna tootejuht Riho Kerge tutvustab andmekirjelduste töövahendit RIHAKE.

Töötuba on mõeldud neile, kelle ametiülesannete hulka KOV-is kuulub andmete haldamine, turvaline säilitamine, andmevahetuse ja andmete avaldamise korraldamine. Oodatud on nii infosüsteemide kui dokumendihalduse eest vastutavad töötajad, samuti spetsialistid, kes osutavad omavalitsusele vastavat teenust lepingu alusel.

Töötuba toimub 21. jaanuaril 2021 kell 10:00 – 17:00. Huvilistel palume registreeruda siin: https://kovandmehaldus.publicon.ee/et/registreerimine/

Registreerunud osalejatele saadetakse link ja juhised, kuidas liituda Zoomi kõnega. Lisainfo: henri.pook@elvl.ee

Töötoa korraldamist toetatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Töötuba korraldavad Eesti Linnade ja Valdade Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Open Knowledge Estonia.