OKEE projektid ja tegemised

 

Avaandmete kasutamise edendamine

Aastatel 2018-2020 olime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile partneriks avaandmete poliitika elluviimisel Eestis.

Selle raames:

  • Haldasime ja sisustasime Eesti riiklikku avaandmete portaali. Aitasime kaasa sellele, et avatud andmehulkade arv portaalis tõusis 3 aasta jooksul ligi 10 korda.
  • Tõime Eesti avaandmete kogukonna kokku ja lõime kanalid avaliku sektori andmevaldajate ja avaandmete kasutajate suhtluseks.
  • Korraldasime avaandmete foorumit – kogukonna suurüritust, mis tõi igal aastal ühiste teemade arutlemiseks kokku sadakond andmevaldajat, -kasutajat ja huvilist erinevatest sektoritest.
  • Viisime läbi praktilisi töötube avaandmete kasutajatele ja andmevaldajatele.
  • Toetasime MKMi avaandmete avaliku sektori töörühma vedamisel.
  • Osalesime Euroopa Liidu ja OECD avalikut teabe ja avaandmete ekspertrühmade töös.
  • Aitasime koguda andmeid Eesti kohta rahvusvaheliste avaandmete edetabelite jaoks. Jälgisime rõõmuga, kuidas Eesti tõusis Euroopa andmeportaali indeksis 2018.a 27ndalt kohalt 2020. aastal 5ndaks.

Koroonakaart

Vastuseks 2020. aasta kevadel lahvatanud koroonaviiruse epideemiale pani OKEE pead kokku vabatahtlike andmeentusiastidega ja aitas kaasa avaandmepõhise juhtlaua loomisele, mis visualiseerib ajakohast statistikat viiruse leviku kohta Eestis. Koroonakaart kasutab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse avaandmeid ning on kättesaadav veebilehel: https://koroonakaart.ee/et

Open Knowledge Estonia pakkus tuge Koroonakaardile kuni 2023 kevad.

Keskkonnamõju mõõdikud

Rohetiigri algatatud keskkonnamõju mõõdikute projekti idee on luua riigi poolt valideeritud keskkonnamõju mõõdiku arvutamise lahendus ehk andmevahetuskiht, mis võimaldab pärida asjakohaseid andmeid nii riigi- kui eraandmebaasidest ja neist ühiselt kokku lepitud metoodika alusel arvutada toote, teenuse või ettevõtte keskkonnamõju. Väljundina on era- ja riigisektoril võimalik luua rakendusi, mis oleks tööriistaks poliitikakujundajatele ja alus finantsotsustele igas sektoris. Loe lähemalt

Opener 2.0

Opener 2.0 on OKEE, Korruptsioonivaba Eesti (KVE), Eesti Justiitsministeeriumi, Transparency Internationali Läti ühingu ja Läti andmekooli ühine idee kasutada avaandmeid huvide konflikti varajseks tuvastamiseks riigihangetes. Idee valiti 2020. aasta sügisel Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) korruptsioonivastaste algatuste ideekorjel 8 parima hulka.

Eesti-Läti ühisidee kasutab mõlema riigi äriregistrite, erakondade rahastamise ning riigihangete andmebaase, et arendada välja platvorm Opener potentsiaalsete huvide konflikti olukordade varajaseks tuvastamiseks.

Idee aitab võidelda korruptsiooniga, kasutades avaandmeid, rakendades IT-lahendusi huvide konflikti leidmise automatiseerimiseks ning tõstatades konkreetseid juhtumeid. Erinevaid andmekogusid ühildavat tööriista saaksid kasutada nii õiguskaitse, ajakirjanikud, kodanikuühendused kui spetsialistid, et tagada õigusloome ning hangete läbipaistvus ja vastavus avalikule huvile. Tulevikus saab rakendusele lisada uusi andmekogusid teistestki riikidest. Loe lähemalt

Inimeste andmed

Seisame põhimõtte eest, et andmeid, mis inimene enda tegevusega maha jätab, peab ta saama ise kasutada. Selle põhimõtte realiseerimiseks edendame ühiskonnas isiklike andmetega seotud teadmisi ja oskusi. Inimesed peavad omama isiklikele andmetele hõlpsat ligipääsu ja neil peab olema võimalus andmeid ettevõtete ja asutuste üleselt liigutada ja kasutada.

Aitame kaasa inimesest lähtuva riikliku andmepoliitika kujundamisel ja vajadusel pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele nõu inimesi õiglaselt ning võrdväärsete partneritena käsitlevate andmestrateegiate loomisel. Loe lisaks Euroopa Andmestrateegiast

 

Linkandmete pesa

Linkandmete keskkond avaandmed.ee on initsiatiiv, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust avaandmetest, tehes avaandmed veebis tavakodanikule nähtavaks, lihtsalt leitavaks ja kasutatavaks ilma erilisi tehnilisi või administratiivseid teadmisi eeldamata. Loe lähemalt