Euroopa Liidu üleselt on välja töötamisel standardid, mille alusel on hea analüüsida ettevõtte tarneahelat ja sisemisi protseduure, et tuvastada olulised mõjud keskkonna- ja sotsiaalsest aspektist. Inglise keelsed standardite tutvustused

Aastatel 2023-2025 viiakse Eestis ellu projekt, mille eesmärk on välja töötada kestlikkuse aruandluse metoodika, aruandluse digitaalne tööriist ja tõsta ettevõtjate teadlikkust jätkusuutlikkusest. Projekti juhtivpartner on MKM ja selle kogueelarve on ligi 3,5 miljonit eurot. Projekti toetab Interregi Läänemere piirkonna programm.

https://realtimeeconomy.ee/uudised/arendamisel-kestlikkuse-aruandluse-tooriist

https://interreg-baltic.eu/project/sustool/

Projektiga töötatakse välja ja piloteeritakse teenindus- ja IKT-sektorile mõeldud lahendust, mis koosneb:

·      digitaalsest keskkonnast koos juhistega, mis võimaldavad teenindus- ja IKT-sektori ettevõtetel näha ja hinnata oma tegevust lähtuvalt EU-ülestest kestlikkuse standarditest;

·      soovitustest ettevõtetele – kuidas oma tegevust tõhusalt nõuetega vastavusse viia.

Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad teatud ettevõtted avalikustama teavet selle kohta, kuidas nad tegutsevad ning sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid väljakutseid juhivad. 2021. aasta aprillis võttis Euroopa Komisjon vastu kestlikkuse aruandluse direktiivi (CSRD) ettepaneku, mis muudaks kehtivaid aruandlusnõudeid. Aruandlust esitav ettevõte peab esitama teatud andmed ka oma tarnijate jätkusuutlikkuse parameetrite (nt ulatusega kasvuhoonegaaside heitkoguste) kohta ning lähitulevikus taotleb ta andmeid paljudelt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetelt (VKE), mis kuuluvad tema väärtusahelasse.

MKMi Reaalajamajanduse lehel on leitavad koolitused ja tutvustused ka kestlikkuse aruandluse kohta https://realtimeeconomy.ee/uudised/reaalajamajanduse-koolitused-toetavad-ettevotluskeskkonna-arengut