Mis on OKEE?

 

MTÜ Open Knowledge Estonia (OKEE) on 2016. aastal avatud teadmuse ja avaandmete huviliste poolt loodud vabaühendus. Ühendus tekkis võrgustiku liikmete soovist panna kokku oma teadmised ja kogemused, et edendada andmete ja teadmiste vaba liikumist ühiskonnas.

Oleme veendunud, et info vaba levik annab inimestele võimu ja tööriistad, et mõista maailmas toimuvat, leida ühiselt lahendusi kohalikele ja globaalsetele probleemidele, luua ühiskondlikku väärtust ja innovatsiooni ning nõuda valitsustelt ja ettevõtetelt vastutustundlikku käitumist.

Tänaseks on OKEEst saanud laiemalt andmepädevuse ja digitaalse kirjaoskuse edendaja ning digitaalse ruumi ja õiguste eest seisja Eestis. Teeme koostööd rahvusvahelise Open Knowledge Foundation võrgustikuga, oleme rahvusvahelise School of Data võrgustiku liige ning partner avalikule sektorile ja vabaühendustele.

Meie võrgustikku on alati teretulnud uued liikmed, kes soovivad avatud teadmuse edendamisel kaasa lüüa, ükskõik kas Sinu huviks on avaandmed, andmepädevus või laiemalt andmehaldus ning infoühiskonna ja digiarengu teemad.

OKEE juhatus

 

Kristiina Kerge
kristiina@okee.ee

Risto Hinno
risto@okee.ee

Hille Hinsberg
hille@okee.ee

Maarja-Leena Saar
maarjaleena@okee.ee

 

OKEE tegevustega kaasas

 

Peep Küngas
peep@okee.ee

Sille Sepp
sille@okee.ee

Allar Viik
allar.viik@okee.ee

 

OKEE liikmed