Andmekool

Avamas andmepõhise ühiskonnakorralduse ja majanduse potentsiaali Eestis, tõstes andmete kasutamise pädevust igas sektoris ja valdkonnas.

Meie teemade ring

Andmekool on 2020. aastal käivitunud algatus. Korraldame koolitusi ja pakume konsultatsioone, oleme partneriks projektide läbiviimisel ning aitame tehniliste lahenduste rakendamisel, näiteks juhtimislaudade loomisel.

Mis on andmepädevus?

Andmepädevus tähendab võimet andmeid lugeda, analüüsida, nendega töötada ja argumenteerida. Just see teeb numbritest, tekstidest ja piltidest uue teadmise, mida saab enda töös kasutada ning teistega jagada. Sealjuures pane tähele, et enamus meist töötavad igapäevaselt andmetega, isegi kui me seda endale ei teadvusta. 

Sobime hästi koostööpartneriks, kui Sul on ees:

  • strateegiate ja arengukavade koostamine, omavahel sidumine, raporteerimine;
  • meeskonna andmepädevuse ja digitaalse kirjaoskuse tõstmine;
  • partnerite kaasamine, et andmetest avalik hüve luua;
  • avaandmete võimekuse loomine, andmete avamine ühiskonnale.

Koostööpartnerilt ootame eelkõige huvi ja motivatsiooni, programmeerimisoskusi vaja ei ole – tehniliste lahenduse jaoks kaasame valdkonna spetsialistid. Andmekooli teenuste maht jääb alla hankenõude.

või kirjuta sille@okee.ee ning arutame koostöövõimalusi!

Teenused

Koolitus

Andmekooli koolitused paneme kokku just Sinu ja Su organisatsiooni töö iseloomust ja vajadustest lähtuvalt. Oleme abiks nii neile, kes enne Excelit pole näinud, kui ka elukutselistele andmeekspertidele, kes õpivad avaandmetega ümber käima. Seminari ja töötoa formaadis saavad osalejad eksperdi käe all selle põhjalikumalt lahti mõtestada ning oma igapäevase tööga siduda.

Koolitused põhinevad vabavaral ehk kõik materjalid on alati tasuta kättesaadavad.

Mida on Andmekooli varasematel koolitustel osalenud inimesed öelnud?

Kolm kõige kasulikumat osa koolituse programmist:

Koolituse ülesehitus ja tehniline lahendus oli väga hea, eriti interaktiivsed breakroomi ülesanded. Ma näen nüüd, et meie organisatsiooni inimestel hakkas mõte tööle ja nad suudavad jõulisemalt oma soove avaldada ja panustavad andmepõhise juhtimisele üleminekut.

Kolm kõige kasulikumat osa koolituse programmist:

Andmetega seotud probleemid. Andmetele peab vaatama kaasaegsetest vaadetest lähtuvalt ja end harima. Andmete interpreteerija annab andmetele väärtuse.

Kuidas kasutaksid koolituse saadud teadmisi, oskusi ja üleüldist kogemust tulevikus?

Mõtestamaks oma igapäevatööga seotud andmeid ja kuidas neid kasutada. Huvitavad e-õppe lahendused teiste igapäevatöö ülesannete jaoks. Isiklikus plaanis – mõtlemaks järele, mida ja kellega ma tegelikult jagan.

Kuidas kasutaksid koolituse saadud teadmisi, oskusi ja üleüldist kogemust tulevikus?

Muutsin oma suhtumist andmetesse ja õppisin paremini visualiseerima.

Konsultatsioon

Oleme abiks nii lihtsamate kui raskemate projektidega just neis etappides, kus vaja on. Probleemi lahtimõtestamisel arutame koos väljakutse läbi, kaalume erinevaid meetodeid ning sõnastame lahenduse IT-spetsialistile arusaadavas vormis.

Lahenduste väljatöötamisel kaasame Andmekooli võrgustikus olevaid Eesti parimad avaandmete eksperte ning ennast tõestanud tehnoloogiaid.

 

Oleme panustanud nendesse lahendustesse

Opener
Eesmärgiks oli teha hankeregistri, äriregistri ja erakondade liikmete  andmete ristamine käepäraseks ning seosed visuaalselt hoomatavaks. Iseäranis suunata tähelepanu mustritele, mis viitavad võimalikule huvide konfliktile ja suurendada haaret üle riigi piiride. Lisaks Eesti andmetele on seal ka Läti andmeid.

Koroonakaart
Eesmärgiks oli anda avalikkusele arusaadav ülevaade koroonaviiruse levikust Eestis. Loomise hetkel oli see ainuke infoallikas Terviseameti pressiteadete kõrval.

Kestliku arengu soovitused omavalitsustele
Eesmärgiks oli esitada keskkonnaühendustelt kogutud soovitused Rohetiigri ja teiste osapoolte veebilehtede kaudu selgelt, lihtsasti arusaadaval ning kasutajasõbralikul moel

Meie kliendid

Andmekooli teenused on välja töötatud NULA inkubaatoris.

Andmekooli käivitumist toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.