Andmepoliitika

OKEE hoiab silma peal Eesti ja Euroopa andmepoliitika arengutel ning seisab selle eest, et ühiskondlikku ja majanduslikku väärtust loovad andmed oleksid üldsusele kättesaadavad.

Euroopa Liit võttis 2019. aastal vastu uue avaandmete direktiivi, mis kohustab liikmesriike tegema avaandmetena kättesaadavaks väärtuslikud andmestikud kuues valdkonnas: georuumilised andmed, Maa seire ja keskkond, meteoroloogiateave, riiklik statistika, äriühingud ja ettevõtete omandisuhted ning liikuvus. Need andmed peavad olema kasutajatele kättesaadavad tasuta, masinloetavas vormingus, rakendusliideste kaudu ning võimalusel hulgiallalaaditavana. Eestis muudeti direktiivi ülevõtmiseks 2021. aastal avaliku teabe seadust. Rääkisime selles protsessis kaasa – esitasime koos ühingu liikmetega koostatud arvamuse ja osalesime ka Riigikogu põhiseaduskomisjoni arutelus.  Jälgime edaspidi jõudumööda, kuidas uued nõuded asutuste praktikas rakenduvad.

Samuti seisame selle eest, et lisaks direktiivis loetletud andmestikele oleksid kvaliteetsete avaandmetena kättesaadavad ka muud ühiskondlikku väärtust loovad andmed, näiteks poliitikakujundamise läbipaistvust ja korruptsioonivastast võitlust toetavad andmed. Selleks, et väärtuslike andmete huvilisi ja andmevaldajaid omavahel kokku viia, korraldame aeg-ajalt mitteformaalseid kokkusaamisi, kus lahkame konkreetsete andmestike kasutusvõimalusi ning püüame leida lahendusi nende andmete avamiseks ja uue väärtuse loomiseks.

Kui soovid selle tegevussuunaga kursis olla või kaasa lüüa, kirjuta meile info@okee.ee.