Septembri lõpus alustame taas andmeklubide regulaarsete kohtumistega, mis hakkavad edaspidi toimuma kord kuus ning kus osalejad saavad vabas õhkkonnas andmete teemadel arutleda.

Iga andmeklubi üritus võtab fookusesse ühe valdkonna, mille eri tahke andmepõhiselt uurime. Osalejad saavad arutleda valdkonna probleemide üle, kuulata inspireerivaid esinejaid ja ka konkreetsete juhtumite puhul üksteisele abiks olla. “Andmeklubis saavadki kokku inimesed, kes tahavad andmepõhistel teemadel omavahel suhelda ja seda mugavas mitteformaalses õhkkonnas,” selgitab üritustesarja korraldaja Sille Sepp.

Arutelud ja koostöövõimalused
Vaba õhkkond loob võimalusi mõttevahetusteks ja koostööks eri osapoolte vahel. Klubiüritustele on oodatud andmete haldajad, huvikaitsjad, andmeeksperdid ja -entusiastid.

Järgmine andmeklubi keskendub andmetele ja andmepädevusele – mis see on, miks ja kellel seda vaja on ning kuidas seda saavutada. “Andmed on miski, mis tundus varem statistikute, teadlaste ja IT-tegelaste pärusmaa, aga tegelikult puudutavad need aina rohkem meid kõiki. Arutlemegi, miks ja mida mina sellest teadma peaksin,” räägib Sepp.

Andmepädevus puudutab igaüht
30. septembril toimuval andmeklubi üritusel kuuleb Eesti Rahvusraamatukogu töötajate kogemust andmetega töötamisest, mida on ette võetud, et andmemaailmas paremini orienteeruda ning mis kasu see neile on toonud. Samuti vaatame tagasi Open Knowledge Estonia ja Andmekooli tegevusele sel suvel ning tutvustame, mida on sügisel oodata.

Kalendrisse võib märkida juba ka 20. oktoobri andmeklubi, kus võtame fookusesse selle, kuidas avalike andmete kaudu kodanikealgatustele ja vabaühendustele olulist informatsiooni luua. Oktoobrikuu andmeklubi on järg 13. oktoobril toimuvale Hea Kodaniku klubi üritusele.

Andmeklubid on Open Knowledge Estonia korraldatud regulaarsed kohtumised kõikidele, kes innustuvad andmetest juhinduvast ühiskonnast.

Andmeklubide jooksvat infot jagame OKEE kodulehel ja Facebookis.