Eesti avaandmete kogukond avas veebilehe koroonakaart.ee, mis hakkab koondama teavet koroonaviiruse leviku kohta Eestis. Veebirakendus sündis nädalavahetusel Accelerate Estonia ja Garage48 korraldatud kriisihäkatonil ning sellele on praeguseks õla alla pannud MTÜ Open Knowledge Estonia. Kaart on kogunud paari päevaga üle 12 000 külastuse. Kaart on kogunud paari päevaga üle 12 000 külastuse.

„Eesti saab koroonaviiruse kriisist üle, kui me saame kõik õiges suunas tegutseda,“ ütles MTÜ Open Knowledge Estonia juhatuse liige Maarja-Leena Saar. „Kriisiga toimetulekuks on ühiskonnale vaja eelkõige tegevuste läbipaistvust ja info piiranguteta kättesaamist. Adekvaatsed andmed, mida praegu avalikkusel ei ole, aitaksid inimestel teha paremaid otsuseid,“ lisas ta.

Saare sõnul on Eesti andmeekspertide kogukond valmis viiruse leviku prognoosimisel riigile appi tulema, kuid seni pole olnud võimalik selleks vajalikke andmeid kätte saada. „Eesti vajab praeguses olukorras läbipaistvust ja riigi poolt avaandmete avadamine aitab sellele kaasa. Praegu koguvad Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased analüüside tegemiseks andmeid pressiteadetest, see ei ole kuidagi e-riigile kohane ega tõhus lahendus,“ märkis Saar.

Saare sõnul jätab andmete vähene kättesaadavus õhku näiteks küsimused, miks pannakse piirid kinni, miks ei tohi isegi perekondlikke üritusi korralda. „Kui selle kohta on andmed ühiskonnas analüütikutele vabalt saadavad, siis annavad numbrilised prognoosid nendele küsimustele selged vastused. Eesti parimad andmeanalüütikud on valmis olema riigile selles kriisis koostööpartneriks,“ ütles Saar.

Koroonaviiruse leviku kohta teavet koondava kaardi leiab www.koroonakaart.ee ja see täieneb vastavalt laekuvatele andmetele.

MTÜ Open Knowledge Estonia on koostöövõrgustik, mis seisab avatud andmeteadmuse eest Eestis. Alates 2018. aastast viib ühendus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi projekti „Avaandmete kasutamise edendamine avalikus sektoris“.

Ühendus käivitas tänavu kevadel andmepädevuse tõstmiseks Eestis Andmekooli, mis hakkab koolitama avaliku sektori ja huvikaitse organisatsioone andmete juhtimisel, visualiseerimisel ja reaalajas toimivate nn juhtimislaudade loomisel. Vaata lisa www.andmekool.ee