Kokkuvõte Avaandmete foorumilt 2020. Euroopa Andmeportaali aruandes hinnatakse avaandmete potentsiaalset turumahtu 200-330 miljardi euroni aastal 2025. Selle realiseerimiseks on aga vaja Euroopa riikide ülest koostööd – paremat andmevahetust ja üksteiselt õppimist, võtsid Norra, Prantsusmaa ja Tšehhi eksperdid kokku Tallinnas toimunud Avaandmete foorumil 2020.

“Avaandmete väärtus on tohutu! Me saame andmete põhiselt ehitada ettevõtteid, muuta valitsemine läbipaistvamaks ja panna paika sihid riikide arenguks. Aga Euroopa tasemel on väga oluline, et teeksime palju rohkem koostööd.” rääkis Norra e-valitsemise ekspert Heather Broomfield. Avaandmed on masinloetavad avaliku või erasektori andmed, mis on kõigile kasutamiseks.

Euroopa Liidus on küll kokku lepitud kuus suurima väärtusega avaandmete kategooriat, ent neile puuduvad ühtsed tehnilised nõuded. See aga tähendab, et eri riikide andmed ei ole omavahel võrreldavad ja kasutatavad, selgitas Tšehhi avaandmete valdkonna koordinaator Michal Kubáň.

Eriti teravalt tõi vajaduse ühtsete avaandmete kasutatavuse järgi välja koroonapandeemia, märkis Mathilde Hoang Prantsusmaa avaandmete portaalist Etalab. “Riikidel oleks kasulik, kui nad saaksid kasutada samu süsteeme andmete kogumiseks, et need oleksid võrreldavad ja saaksime ühtse pildi. Praegu on andmed kogutud ja sisestatud igas riigis erinevalt, nii et me ei saa nendega tegelikult mitte midagi teha,” tõdes ta.

Riikide avaandmete võrreldavaks muutmine aitaks üle-euroopalisi otsuseid teha ning erinevate sektorite lõikes oleks kasu tohutu, märkis Euroopa Andmeportaali esindaja Laura van Knippenberg, kes tegeleb igapäevatöös avaandmete mõju hindamisega. Näiteks koroonapandeemia andmetest tuleksid kiiresti välja riigid, kus pandeemia piiramine on paremini toiminud ja seega saaks kiiresti uurida, kas sama tegutsemist võiks rakendada kogu Euroopas. “Me räägime tohututest sotsiaalsetest ja majanduslikest kasudest, aga ka muudest headest tulemustest, näiteks kokkuhoitud aeg,” sõnas van Knippenber.

“Meil ei ole enam tagasiteed – avaandmed on olulised ja me peame nendesse investeerima. Me ei lähe tagasi aega, kus avaandmed ei olnud olulised,” tõdes Heather Broomfield.

Avaandmete foorum on iga-aastane suurüritus, mida korraldab MTÜ Open Knowledge Estonia Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel.

2020 Avaandmete foorumi kokkuvõtted ja fotod on Facebookis openESTdata grupis.

Foto: Annika Haas