Eestis alustab tööd Andmekool, mis õpetab riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajaid kasutama andmeid otsuste tegemisel. Andmekool saab avalöögi täna, 3. märtsil Tartus toimuva andmeklubide sarja esimese üritusega, mis keskendub Eestis kogutavate keskkonnaandmete kasutamisele.

Foto: Adeolu Eletu on Unsplash

„Eesti avalik sektor toodab igapäevaselt väga suures mahus andmeid, kuid väheste oskuste tõttu kasutatakse neid otsustamisel veel liiga vähe,“ ütleb Andmekooli projektijuht Andrus Raudsep. „Andmekool hakkabki korraldama andmete kasutamise koolitusi eelkõige avalikule sektorile, et tehtaks vähem mõttetut topelttööd ja suureneks ka poliitikakujundamise läbipaistvus. Näiteks ei saa praegu jälgida arengukavade ja strateegiate täitmist e-riigile kohaselt reaalajas.“

Andmekool hakkab avaliku sektori organisatsioone koolitama andmete juhtimisel, visualiseerimisel ja reaalajas toimivate nn juhtimislaudade loomisel . „Andmekool on mõeldud neile organisatsioonidele, kes soovivad oma tööd andmepõhiselt korraldada. Praegu näeme, et igapäevaselt tekib näiteks riigil oma tegevuse hindamiseks küll tohutus koguses andmeid, kuid puudub andmepädevus nende kasutamiseks,“ räägib Andmekooli projektijuht Andrus Raudsep.

Täna, 3. märtsil kell 16 sai Tartus üliõpilasseltsi Põhjala ruumes (Jakobi 23, Tartu) alguse ka Andmekooli andmeklubide sari. „Vaatame otsa Eestis kogutavatele keskkonnaandmetele ja nende kättesaadavusele. Andmeklubisse on kutsutud olulisemad keskkonnaandmete tootjad ja valdajad, andmeajakirjanikud ja keskkonnaorganisatsioonid,“ selgitab Andmekooli liige Kristjan Maasalu.

Andmekooli käivitab digidemokraatia huvikaitsja MTÜ Open Knowledge Estonia.  Andmekooli koolitused põhinevad Open Knowledge Internationali rahvusvahelisel vabavaralisel õppematerjalil ja on suunatud andmepädevuse tõstmisele Eestis. Andmekooli teenused töötati välja ühiskondlike algatuste inkubaatoris NULA ning Andmekooli käivitamist võimaldab Kodanikuühiskonna Sihtkapital starditoetusega.

MTÜ Open Knowledge Estonia on koostöövõrgustik, mis seisab avatud andmeteadmuse eest Eestis. Alates 2018. aastast viib ühendus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi projekti „Avaandmete kasutamise edendamine avalikus sektoris“.