Autor: Maarja Olesk

Ometi üks rõõmus uudis metsandusvaldkonnast – Statistikaamet ja Riigikantselei on koos puu istutanud! Virtuaalne tõetamm mõõdab Eesti edusamme riiklike eesmärkide saavutamisel ning seda saavad vaatamas ja katsumas käia kõik, kel internet käepärast. Aga kust tõetamm oma tõe võtab?

Eks ikka avaandmetest. Tõetamm kuvab kergelt haarataval ja arusaadaval kujul statistilisi andmeid 135 näitaja kohta, mis peegeldavad ühiskonna käekäiku 15 valdkonnas, energeetikast sotsiaalse sidususeni. Näitajad tulenevad strateegias „Säästev Eesti 21“, programmis „Eesti 2020“ ning Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2019-2023 nimetatud tulemuseesmärkidest. Neid indikaatoreid mõõdab Statistikaamet pidevalt, ent kui varem on neist ülevaate saamiseks tulnud otsida infot Statistikaameti andmebaasist ja puurida keerulisevõitu tabeleid, siis nüüd teeb tamm „puust ja punaseks“, mis seisus mingi näitaja viimaste andmete põhjal on.

Allikas: kuvatõmmis lehelt https://tamm.stat.ee/tulemusvaldkonnad/teadus-ja-arendustegevus-ja-ettevotlus/indikaatorid/83

Nii saan mina tavakodanikuna – aga saab ka poliitikakujundaja, kel on harva aega kümnete andmeväljadega tabelitesse süveneda – kiire ülevaate kumbagi parasjagu huvitava valdkonna edenemisest. Neid, kes tahavad mõista, mis on tammelehtede taga, suunab Statistikaamet rakendusest edasi oma andmebaasi. Andmebaas jookseb hetkel beetaversioonis, kuid pakub kasutajatele varasemast märksa rohkem võimalusi andmete vaatamiseks ja ka omal käel töötlemiseks. Olulise uuendusena saab andmetabeleid alla laadida või üle API pärida masinloetavate avaandmetena SDMX-XML ja SDMX-JSON formaatides (SDMX on statistikavaldkonnas kasutatav rahvusvaheline andmestandard). Eraldi tunnustamist väärivad tabelite juures toodud põhjalikud metaandmed. Need seletavad inimkeeles lahti vastava andmestiku põhimõisted ja andmete kogumise/töötlemise metoodika, kuid mitte ainult – iga andmestikuga on kaasas ka Statistikaameti töötaja kontakt, kes oskab andmete kohta lisainfot jagada.

Tõetamm ei ole aga sugugi ainus omalaadne rakendus, mis ühiskondlikes huvides kogutavat statistikat ühiskonnale ja otsustajatele kasutajasõbralikul moel tagasi peegeldab. Näiteks visualiseerib värske väliskaubanduse rakendus statistikat Eesti kaupade ekspordi ja välismaiste kaupade impordi kohta. Rakendus näitab, kes on Eesti kaubanduse peamised partnerriigid ja millised kaubad millises suunas liiguvad. Seda kõike saab kuvada erinevat tüüpi diagrammide ja kaartidena, nii nagu parasjagu vaja.

Allikas: kuvatõmmis lehelt https://data.stat.ee/profile/country/ee/

Tööhõive valdkonnas annab aga uus tööpoliitika näitajate rakendus kiire ja lihtsa ülevaate tööhõives osalemise ja töötuse põhinäitajate kohta. Andmeid saab kuvada absoluut- ja suhtarvudena, tulp- ja joondiagrammidena ning muidugi CSV-failina alla laadida.

Allikas: kuvatõmmis lehelt https://shiny.stat.ee/tooturg/

Avaandmetel põhinevaid rakendusi ja juhtimislaudu tehakse mujalgi maailmas. Tõetamme virtuaalseks sugulaseks võib pidada näiteks Šotimaa strateegiliste indikaatorite juhtlauda ja selle täiendust Equality Evidence Finder, mis annab visuaalide, graafikute ja lihtsas keeles sõnastatud selgituste abil ülevaate olulistest sotsiaalmajanduslikest näitajatest erinevate elanikkonnagruppide kaupa. Samu näitajaid saab võrrelda näiteks elanike vanuse, rahvuse, soo, aga ka seksuaalse orientatsiooni või usutunnistuse põhjal. Loomulikult saab andmed alla laadida ja nendega kodus edasi mängida.

Allikas: kuvatõmmis lehelt https://nationalperformance.gov.scot/measuring-progress/national-indicator-performance

Muide, võrdlus tammega on tõepoolest kohane – Šotimaa on kogu oma rahvusliku arengustrateegia visualiseerinud lillena, mille õiesüdamikuks on ühiskonna põhiväärtused ja põhieesmärk ning kroonlehtedeks konkreetsed eesmärgid erinevates eluvaldkondades. Rahvuslikud eesmärgid on omakorda seostatud üleilmsete säästva arengu eesmärkidega, nii et valdkondlikke indikaatoreid mõõtes hoitakse pidevalt silme ees ka suurt pilti.

Mida sellest kõigest järeldama peaks? Eks vist seda, et andmed on head, aga avaandme-põhised rakendused veel paremad. Avaandmed on nagu seeme, mille tõeline väärtus saab ilmsiks siis, kui sellest kasulikke teenuseid, rakendusi ja juhtlaudu kasvatada. Andmepõhised juhtlauad ei ole lihtsalt silmailuks, vaid reaalne töövahend ametnikele, teadlastele ja huvigruppidele ning võimalus kodanikule arusaadavas vormis aru anda, mida riik tema maksurahaga saavutanud on. Saagu tõetamme ümber lopsakas andmetammik!


Artikkel ilmus algselt Eesti avaandmete portaalis. Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti tegevused viib läbi MTÜ Open Knowledge Estonia.