Autor: Annegrete Molloka

Sel korral võtab meie „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ sari vaatluse alla juriidilistest isikutest maksuvõlgnikud. Eesti Maksu- ja Tolliamet (EMTA) avalikustab kord kuus nimekirja riigile võlgu olevatest ettevõtetest. Uurime, kui suur on kõige ulatuslikum võlg ja kui suure osa koguvõlast moodustavad 10, 20, 50 ja 100 suurima maksuvõlaga ettevõtet. Lisaks võrdleme detsembris avalikustatud nimekirja novembri omaga.

Maksuamet fikseerib juriidilistest isikutest maksuvõlgnike nimekirja iga kuu esimese päeva seisuga ja avaldab selle järgmisel tööpäeval (vt viimast nimekirja SIIT). Avalikustamisele ei kuulu siiski kõikide riigile võlgu olevate juriidiliste isikute nimed, vaid ainult need, kelle võlg on maksmata üle 30 päeva ja on suurem kui 1000€ ning kellel puudub tagasimaksegraafik.

2018. aasta novembri andmeid kajastavas nimekirjas on 4401 ettevõtet, mille koguvõlg ulatub üle 170 miljoni euro. Suurima võlasummaga ettevõtteks on INV T OÜ, mille maksuvõlg on 16,5 miljonit eurot. Seejuures on nimekirjas olevaid võlasummasid vaidlustatud kokku 4 miljoni euro väärtuses. Üle 31 miljoni euro (19% kogu koguvõlast) on riigile võlgu 276 pankrotis olevat ettevõtet (kokku 276) ja reeglina ongi pankrotis olevad ettevõtted teistega võrreldes keskmiselt suurema võlakoormaga.

Vaadeldavas andmestikus on kokku 4401 ettevõtet. Kui suure osa koguvõlast moodustavad aga 10, 20, 50 või 100 suurima maksuvõlaga ettevõtet?

10 suurimat maksuvõlglast on riigile võlgu üle 42 miljoni euro.


Kuna suurimate võlgnike seas on mitmeid pankrotis ettevõtted, siis analüüsime suurimaid võlasummasid nii kõikide võlgnike lõikes kui ka ainult nende ettevõtete hulgas, mis ei ole pankrotistunud. Maksuvõlgnike esikümne koondsumma moodustab 25% koguvõlast; kui aga pankrotistunud ettevõtted kõrvale jätta, siis moodustab kümne suurima võlglase koondsumma 28% koguvõlast. Saja suurima maksuvõlglase kohustuste koondsumma moodustab aga mõlemal juhul 49% koguvõlast.

Millised ettevõtted on detsembri andmestikust kadunud ja millised on juurde tulnud?

Võrreldes 2018. aasta oktoobri kohta käivate andmetega on novembri andmeid kajastavast nimekirjast kadunud 499 ettevõtet, mille koguvõlg oli oktoobris üle 8 miljoni euro. Samas on novembriga juurde tulnud 392 ettevõtet, mille koguvõlg on üle 4,5 miljoni euro.


Joonisel on kujutatud tihedusfunktsiooni graafik ehk lihtsustatult „silutud“ astmikdiagramm/histogramm. Jooniselt on välja jäetud Y-telje väärtused, sest neid on keeruline tõlgendada ja need ei oma käesoleva analüüsi kontekstis ka tähtsust. Analüüsiks piisab joonisel sinise ja halliga märgistatud alade võrdlemisest. Kuna need alad kattuvad peaaegu täielikult, siis saab sellest järeldada, et hoolimata võlgade hulgast on uued ja n-ö kadunud võlad väga sarnased.

Kokkuvõtteks, 2018. aasta 1. detsembri seisuga moodustas suurima maksuvõlgniku võlg Eesti riigi ees peaaegu 10% koguvõlast. Kümme ja sada suurima maksuvõlaga juriidilist isikut moodustavad vastavalt 25% ja 49% koguvõlast. Võrreldes oktoobriga oli novembri andmeid kajastavas nimekirjas küll 107 ettevõtet vähem, kuid n-ö kadunud ja uute võlgnike jaotused on siiski võrdlemisi sarnased.

Allikad:
https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/maksuvolglaste-nimekiri
https://github.com/okestonia/Data-Viz-Protos/tree/master/maksuvolg


Artikkel ilmus algselt Eesti avaandmete portaalis. Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti tegevused viib läbi MTÜ Open Knowledge Estonia.