Open knowledge Estonia algatab ja osaleb andmeteemadega tegelevates projektides

Avaandmed

Open knowledge Estonia võrgustik loodi avaandmete kogukonna vedamisel 2016. aastal. Selleks ajaks olid võrgustiku liikmed aktiivselt osalenud erinevate algatuste juures ja tekkis soov teadmised ning kogemused suurema mõju saavutamiseks ühendada.

Esimene suurprojekt käivitus selle teema tuules kaks aastat hiljem - Avaandmete kasutamise edendamine.

Peatselt laienes avaandmete teema andme teemaks ja praeguseks on kogukond hakanud tasapisi sõna võtma digitaalse ruumi ja õiguste osas laiemalt.

Inimeste andmed

Seisame põhimõtte eest, et andmeid, mis inimene enda tegevusega maha jätab, peab ta saama ise kasutada. Selle põhimõtte realiseerimiseks edendame ühiskonnas isiklike andmetega seotud teadmisi ja oskusi. Inimesed peavad omama isiklikele andmetele hõlpsat ligipääsu ja neil peab olema võimalus andmeid ettevõtete ja asutuste üleselt liigutada ja kasutada.

Aitame kaasa inimesest lähtuva riikliku andmepoliitika kujundamisel ja vajadusel pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele nõu inimesi õiglaselt ning võrdväärsete partneritena käsitlevate andmestrateegiate loomisel.

Loe lisaks Euroopa Andmestrateegiast