Koroonakaart

Eesmärk
Anda avalikkusele arusaadav ülevaade koroonaviiruse levikust Eestis. Loomise ajal oli see ainuke infoallikas Terviseameti pressiteadete kõrval.

Tehniline teostus
On ajas mitu korda muutunud. Koodi arengust saab ülevaate Githubis https://github.com/okestonia/koroonakaart
Igaüks saab kaardi arendamisse panustada! Leht ise asub aadressil https://koroonakaart.ee

Lahenduse loomise protsess
Vastuseks 2020. aasta kevadel lahvatanud koroonaviiruse epideemiale pani OKEE pead kokku vabatahtlike andmeentusiastidega ja aitas kaasa avaandmepõhise juhtlaua loomisele, mis visualiseerib ajakohast statistikat viiruse leviku kohta Eestis. Rakendusele pandi aluse Hack the Crisis 2020 häkatoni raames. Koroonakaart kasutab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse avaandmeid ning on kättesaadav veebilehel: https://koroonakaart.ee/et

Alternatiivne olukord, kui seda rakendust ei oleks
Andsime olulise tõuke, et need andmed avaandmetena avaldati ja seeläbi Eesti maailmas silma paistis. Tehniliste inimeste tasandil oli sektorite üleselt koostöö tihe ja tulemuslik.

Tulevik?
Loodame, et viirus hääbub! Ja kui see leht täiesti uut funktsiooni ei leia, siis kaob ka selle vajadus.