Andmekool
MIS ON ANDMEPÄDEVUS?

Andmepädevus tähendab võimet andmeid lugeda, analüüsida, nendega töötada ja argumenteerida. Just see teeb numbritest, tekstidest ja piltidest uue teadmise, mida saab enda töös kasutada ning teistega jagada.

Andmekool aitab läbi koolituste tõsta andmepädevust, on partneriks projektide läbiviimisel ning aitab tehniliste lahenduste rakendamisel, näiteks juhtimislaudade loomisel.

Sobime hästi koostööpartneriks, kui Sul on ees:

  • strateegiate ja arengukavade koostamine, omavahel sidumine, raporteerimine
  • meeskonna andmepädevuse ja digitaalse kirjaoskuse tõstmine
  • partnerite kaasamine, et andmetest avalik hüve luua
  • avaandmete võimekuse loomine, andmete avamine ühiskonnale
Koostööpartnerilt ootame eelkõige huvi ja motivatsiooni, programmeerimisoskusi vaja ei ole - tehniliste lahenduse jaoks kaasame valdkonna spetsialistid. Andmekooli teenuste maht jääb alla hankenõude.


Võta ühendust


või kirjuta sille@okee.ee
Teenused

KOOLITUS
KONSULTATSIOON
Enamus meist töötavad igapäevaselt andmetega, isegi kui me seda endale ei teadvusta. Andmekooli koolitused paneme kokku just Sinu ja Su organisatsiooni töö iseloomust ja vajadustest lähtuvalt. Oleme abiks nii neile, kes enne Excelit pole näinud, kui ka elukutselistele andmeekspertidele, kes õpivad avaandmetega ümber käima.

Koolitused põhinevad vabavaral ehk kõik materjalid on alati tasuta kättesaadavad.

Seminari ja töötoa formaadis saavad osalejad eksperdi käe all selle põhjalikumalt lahti mõtestada ning oma igapäevase tööga siduda.
Oleme abiks nii lihtsamate kui raskemate projektidega just neis etappides, kus vaja on. Probleemi lahtimõtestamisel arutame koos väljakutse läbi, kaalume erinevaid meetodeid ning sõnastame lahenduse IT-spetsialistile arusaadavas vormis.

 Lahenduste väljatöötamisel kaasame Andmekooli võrgustikus olevaid Eesti parimad avaandmete eksperte ning ennast tõestanud tehnoloogiaid.


Tutvu Andmekooliga ka allpool olevatel slaididel:

Võta ühendust

Täida vorm

või kirjuta sille@okee.ee

ning arutame koostöövõimalusi!
Andmekooli teenused on välja töötatud NULA inkubaatoris.  Andmekooli käivitumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.