Avaandmete foorum 2020

in ENG below

KAVA & REGISTREERIMINE

Avaandmete foorum on kord aastas toimuv tähtsündmus, mis ühendab inimesed Eesti avalikust sektorist ning teistest ühiskonnagruppidest, et avaandmete arenguid ja väljakutseid arutades avatumat, andmepõhisemat ning jätkusuutlikumat ühiskonda luua.

Tänavuse ja järjekorras kolmanda foorumi eesmärk on heita pilk avaandmete mõjule: Kes võidab andmete avamisest ja kuidas loovad avaandmed uut väärtust?

Muu hulgas käsitletakse foorumil järgmisi küsimusi:

  • Mis kasu on avaandmetest?
  • Kuidas peaksid avaliku sektori organisatsioonid otsustama, milliseid andmed tuleks esmajärjekorras avada?
  • Kuidas on hiljutisest koroonaviiruse pandeemiast tekkinud šokk ja sellest taastumine muutnud andmehaldust ja valmisolekut avaandmete kasutamiseks?
  • Millised on näited avaandmete väärtusest erasektoris ja avalikes teenustes?
  • Milliste meetoditega koguda tagasisidet avaandmete kasutamise kohta ning mõõta avaandmete mõju?

Üritust korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel MTÜ Open Knowledge Estonia (OK-EE). Üritus on rahastatud Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” (Euroopa Regionaalarengu Fond). Infopäeva aitab läbi viia Publicon OÜ.

in ENG

The Open Data Forum is an annual flagship event of the Estonian data ecosystem that unites people from the Estonian public sector and other segments of the society to create a more open, data-based and sustainable society by discussing the developments and challenges of open data.

PROGRAMME & REGISTER HERE

The event is organized by Open Knowledge Estonia (OKEE) on behalf of the Ministry of Economic Affairs and Communications. The event is funded by the European Union structural funds support scheme “Raising Public Awareness about the Information Society” (European Regional Development Fund). The Forum is organized with the support of Publicon OÜ.