Mida peaksid omavalitsused rohepöörde kiirendamiseks tegema?

Kuidas saavad linnad ja vallad oma ülesannete täitmisel keskkonnamõju vähendada?

Rohetiiger kui kestliku Eesti nimel tegutsev koostööplatvorm koondas keskkonnaühendustelt ja kestliku arenguga tegelevatelt organisatsioonidelt soovitusi kohalikule tasandile. Allpool on 15 keskkonnaühenduse soovitused, mis aitavad omavalitsustel üleilmseid kestliku arengu keskkonna-eesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte täita. Seda saab pidada vabakonna tellimuseks avalikule sektorile, fookusega kohalikul tasandil.

Rohetiiger sünteesis soovitusi niimoodi:

  • keskkonna- ja kestliku arengu ühendustelt kogunes 52 soovitust, mis lähtuvad ühenduste koostatud juhenditest, visioonidest ja uuringutest
  • soovitused jaotasime kuude temaatilisse kategooriasse, mis vastavad omavalitsuste vastutusaladele
  • soovitusi hindas Eesti Noorte Teaduste Akadeemia töörühm, tuues igast kategooriast välja mõjusaimad keskkonnateod ja valideerides soovitused teaduslike põhjendustega

Siinsed soovitused on vabavara, millest võib juhinduda iga omavalitsus või kogukond. Soovitusi võib ristata muude olemasolevate teadmiste ja soovitustega, et aidata kaasa tervikpildi tekkimisele, kuidas keskkonnakriise leevendada ja lahendada. Koondatud soovitused toovad samas ilmekalt esile, et keskkonna-kriiside kõrval on meil palju teha ka demokraatlikus valitsemises.

Kohaliku kestliku arengu keskkonnasoovitused said koondatud 2020. aasta lõpus ning nende analüüs ja hindamine toimus 2021. a esimestel kuudel. Rohetiigri ja Kestliku Arengu Koalitsiooni ühist tegevust toetab Aktiivsete Kodanike Fond… [logo?]

Keskkonnaühenduste soovitused omavalitsustele

Soovitused esitatud prioriteetsete vaadete järgi

1) Soovituste kategooriad omavalitsuse vaatest
2) Seosed kestliku arengu eesmärkidega
3) Soovituste omavaheline hierarhia omavalitsuse vastutusvaldkondade kaupa: strateegiline ja tegevustasand

Juhised

Vaate muutmiseks kliki noolega näidatud ikoonil

 

Soovituse avamiseks mine hiirega vastava soovitusrea vasakusse nurka ja kliki noolega näidatud ikooni