Riigi ning kohalike omavalitsuste rahakasutuse visualiseerimine

 

  • Kuidas liiguvad riigi ja kohalike omavalitsuste rahavood?
  • Mida leiab avaliku sektori makseandmikest?
  • Kuidas saaks andmete automaatse töötlemise kaudu tuvastada potentsiaalseid huvide konflikte?
  • Kes ja kuidas seda informatsiooni saab kasutada?

Nendele (ja paljudele teistele) küsimustele otsime vastuseid 11. märtsil kell 13-15 toimuvas virtuaalses töötoas, mida kaaskorraldavad Open Knowledge Estonia ning Korruptsioonivaba Eesti.

Eesmärk

Tutvuda makseandmike võimalustega ning julgustada andmete taaskasutust võimalike huvide konfliktide varajaseks avastamiseks.

Kellele

Üritus on suunatud korruptsiooni ennetamise ja avaandmete edendamisega tegelevatele inimestele, olgu tegu ametnike, ajakirjanike või muidu aktiivsete kodanikega.

Sisu

  • Riigi Tugiteenuste Keskus on hiljuti uuendanud saldoandmike infosüsteemi, mis võimaldab tutvuda avaliku sektori üksuste finantsaruannetega. Alates 2021. aastast hakati kõigilt avaliku sektori üksustelt koguma ka makseandmikke.
    Töötoa jooksul tutvustavad Juta Maar ja Marek Ilves (Riigi Tugiteenuste Keskus) lähemalt makseandmike formaati, sisu ja kasutusvõimalusi.
  • Lisaks räägib Carina Paju (Korruptsioonivaba Eesti) andmepõhise rakenduse opener.ee loomisprotsessist ja selle käigus avastatud andmekogude puudustest. Rakendus ise aitab jõuda võimalike huvide konfliktide jälile kiiremini ning lihtsamini – seda kõike tänu automatiseeritud andmeanalüüsile. Opener arendati välja Eesti ja Läti partnerite koostööl, ning valiti 2019. aastal Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ideekorjel parima 8 hulka.
  • Taolised tehnilised lahendused on oluliseks lüliks läbipaistvuse suurendamisel meie ühiskonnas ning võimalike huvide konfliktide tuvastamisel. Lisaks tuleb kasuks ka teatavad (digi)oskused, mistõttu vaatame töötoa teises pooles koos otsa andmetele, et lihtsate praktiliste võtete kaudu olulist informatsiooni kuvada.

 

Töötuba toimub virtuaalselt Zoomi keskkonnas – kõikidele registreerunutele saadetakse informatsioon ühendumiseks eraldi ekirjaga.