Inimeste andmed
Seisame põhimõtte eest, et andmeid, mis inimene enda tegevusega maha jätab, peab ta saama ise kasutada. Selle põhimõtte realiseerimiseks edendame ühiskonnas isiklike andmetega seotud teadmisi ja oskusi. Inimesed peavad omama isiklikele andmetele hõlpsat ligipääsu ja neil peab olema võimalus andmeid ettevõtete ja asutuste üleselt liigutada ja kasutada.

Aitame kaasa inimesest lähtuva riikliku andmepoliitika kujundamisel ja vajadusel pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele nõu inimesi õiglaselt ning võrdväärsete partneritena käsitlevate andmestrateegiate loomisel.

Loe lisaks Euroopa Andmestrateegiast